tu-huynh
tuhuynh
.com
$

The WET codebase

Why strict adherence to writing code that is free of duplication inevitably leads to software we can’t understand.

Paths Crossed

We meet many people in our lives, but sometimes we don't realize how important they can be. Even brief interaction can make a big impact on our life.

Build Java IoC/DI framework from scratch

Many don't realize that their dependencies chain can become nested, and it quickly becomes unwieldy to wire them up manually. Even with factories (factory pattern), the duplication of your code is just not worth it.

Build a Java off-heap in-memory DB

Hành trình thử xây dựng Java off-heap in-memory database - giúp bạn có thể lưu và truy xuất hàng terabytes dữ liệu tốc độ cao trên bộ nhớ - tất nhiên là nếu bạn có đủ chừng đó RAM :v

React Rendering under the hood

Chi tiết cách React render hoạt động under-the-hood, cách ưu hóa re-render và giải thích việc sử dụng Context và Redux ảnh hưởng thế nào tới quá trình Render của React.

Protocol Buffer 101

Mục tiêu của bài viết để người đọc hiểu về lợi ích và usecase của protobuf.

Consensus in Distributed System

Consensus là bài toán kinh điển của mạng phân tán, khi các node/process cần đạt sự đồng thuận về trạng thái tiếp theo của hệ thống, với trạng thái đầu vào giống hệt nhau.

Reliable Broadcast 101

Xây dựng một hệ thống phân tán đòi hỏi việc truyền và nhận tin nhắn giữa các bên phải đáng tin cậy, "Reliable Broadcast" giúp chúng ta thực hiện điều đó.

Review Year of 2019

Một vài cái note nho nhỏ để kết thúc năm cũ 2019 và qua năm mới 2020, viết để dành sau này đọc lại. Ahihi, 2020 treat me well please.

How I build pet project

Không cần phải là một app hầm hố, ra đời nhằm tạo nên một cuộc cách mạng. Pet Project tốt chỉ cần giúp giải quyết một công việc cụ thể cho một nhóm đối tượng xác định.

How to not quit your job?

How to get work-life balance, hot to always get motivated at work, how to not getting bored? How to not quit the job?

React Hooks under the hood

React Hooks hoạt động như thế nào bên dưới? Khi dùng React Hooks, thay vì quan tâm về bound context (class, this…) thì chúng ta sẽ bị confuse bởi Closure!

Thiết kế React App từ đầu

Ngày nay APIs được thiết kế chung cho nhiều client app khác nhau, business logic được chuyển đến client app. Front-end development giờ không chỉ đơn thuần là tạo ra giao diện mà là cả một nghệ thuật lập trình!

Authentication nâng cao trong SPA

Cookie, session, token, JWT, lưu token ở đâu, các mối quan tâm về xác thực trong một hệ thống Single-Page Application... tất cả mọi thứ bạn cần biết đều ở đây.

Setup máy Mac cho developer trong vòng một nốt nhạc

Nếu chỉ cần setup để code những trang static cơ bản, thì chỉ cần Chrome và Notepad là đủ :smile:, tuy nhiên mình làm việc khá nhiều với các build script, build tools và terminal nữa, việc setup máy sẽ phức tạp hơn tí.