Don't block the Event Loop (WebFlux ft. Node.js)

You should make sure you never block the Event Loop. Alternatively, you may also go with a worker thread pool for blocking operations, keeping the main event loop non-blocking that way.

Distributed Search in Synchronous Networks

BFS tree về cơ bản giúp tối ưu hoá thời gian giao tiếp (communication time) từ một process tại một node phân biệt tới tất cả các process khác trong network.

Reliable Broadcast 101

Xây dựng một hệ thống phân tán đòi hỏi việc truyền và nhận tin nhắn giữa các bên phải đáng tin cậy, "Reliable Broadcast" giúp chúng ta thực hiện điều đó.

Review Year of 2019

Một vài cái note nho nhỏ để kết thúc năm cũ 2019 và qua năm mới 2020, viết để dành sau này đọc lại. Ahihi, 2020 treat me well please.

How I build pet project

Không cần phải là một app hầm hố, ra đời nhằm tạo nên một cuộc cách mạng. Pet Project tốt chỉ cần giúp giải quyết một công việc cụ thể cho một nhóm đối tượng xác định.

Scroll down or click here to see more