Reliable Broadcast 101

Xây dựng một hệ thống phân tán đòi hỏi việc truyền và nhận tin nhắn giữa các bên phải đáng tin cậy, "Reliable Broadcast" giúp chúng ta thực hiện điều đó.

Review Year of 2019

Một vài cái note nho nhỏ để kết thúc năm cũ 2019 và qua năm mới 2020, viết để dành sau này đọc lại. Ahihi, 2020 treat me well please.

How I build pet project

Không cần phải là một app hầm hố, ra đời nhằm tạo nên một cuộc cách mạng. Pet Project tốt chỉ cần giúp giải quyết một công việc cụ thể cho một nhóm đối tượng xác định.

ES6 Resting Spreading Objects Tricks

Dưới đây là 7 thủ thuật ít được biết đến trong ES6 Resting và Objects JavaScript Objects, có thể dùng để làm gọn code và clean code hơn.

How to not quit your job?

How to get work-life balance, hot to always get motivated at work, how to not getting bored? How to not quit the job?

Dependency Injection trong React

Dependency Injection là một pattern phổ biến được implement trong rất nhiều framework và library, nhìn sơ qua thì có vẻ React không có, có phải vậy không?

React Hooks under the hood

React Hooks hoạt động như thế nào bên dưới? Khi dùng React Hooks, thay vì quan tâm về bound context (class, this…) thì chúng ta sẽ bị confuse bởi Closure!

Clean code với Functional Validator Pipeline

Khi đối mặt với nhiều thay đổi về requirements hoặc khi ứng dụng ngày càng mở rộng, logic của các đoạn code validation có thể là một cơn ác mộng thật sự.

Sự ngụy biện của Private Blockchain

Stop implementing a failed-by-design and dead-before-release thing. Just do a private git repository with signed commits, or a distributed ledger.

Dockerize Development với Javascript MERN Stack

Nổi lên gần đây là MEAN Stack (MySQL, ExpressJS, ReactJS, NodeJS), sử dụng hoàn toàn một loại ngôn ngữ là Javascript để phát triển ứng dụng.

Micro Frontends - microservice cho front-end

Ý tưởng đằng sau cụm từ Micro Frontends là sự phân chia web app ra thành nhiều nhóm thành phần riêng biệt và được phát triển bởi các team độc lập, mỗi team có một nhiệm vụ khác nhau.

Thiết kế React App từ đầu

Ngày nay APIs được thiết kế chung cho nhiều client app khác nhau, business logic được chuyển đến client app. Front-end development giờ không chỉ đơn thuần là tạo ra giao diện mà là cả một nghệ thuật lập trình!

Authentication nâng cao trong SPA

Cookie, session, token, JWT, lưu token ở đâu, các mối quan tâm về xác thực trong một hệ thống Single-Page Application... tất cả mọi thứ bạn cần biết đều ở đây.

Xử lí bất đồng bộ song song trong Node.js (JS)

Node.js, về cơ bản, là một môi trường đơn luồng để thực thi các mã code JavaScript ở phía server. Code JavaScript mà bạn chạy trên Node.js được thực thi trên một luồng duy nhất. Làm sao để Node.js xử lí song song?

Front-end Engineer và Front-end Developer?

Theo cách truyền thống, front-end developer bắt đầu với việc tiếp nhận một tài liệu Photoshop hoặc bản vẽ wireframe, layout từ Sketch hoặc Adobe XD chả hạn, sau đó implement và phát triển giao diện web.

Setup máy Mac cho developer trong vòng một nốt nhạc

Nếu chỉ cần setup để code những trang static cơ bản, thì chỉ cần Chrome và Notepad là đủ :smile:, tuy nhiên mình làm việc khá nhiều với các build script, build tools và terminal nữa, việc setup máy sẽ phức tạp hơn tí.