tu-huynh
tuhuynh
.com
$

2 posts tagged with "spa"

Thiết kế React App từ đầu

Ngày nay APIs được thiết kế chung cho nhiều client app khác nhau, business logic được chuyển đến client app. Front-end development giờ không chỉ đơn thuần là tạo ra giao diện mà là cả một nghệ thuật lập trình!

Authentication nâng cao trong SPA

Cookie, session, token, JWT, lưu token ở đâu, các mối quan tâm về xác thực trong một hệ thống Single-Page Application... tất cả mọi thứ bạn cần biết đều ở đây.