tu-huynh
tuhuynh
.com
$

5 posts tagged with "distributed"

Protocol Buffer 101

Mục tiêu của bài viết để người đọc hiểu về lợi ích và usecase của protobuf.

Consensus in Distributed System

Consensus là bài toán kinh điển của mạng phân tán, khi các node/process cần đạt sự đồng thuận về trạng thái tiếp theo của hệ thống, với trạng thái đầu vào giống hệt nhau.

Reliable Broadcast 101

Xây dựng một hệ thống phân tán đòi hỏi việc truyền và nhận tin nhắn giữa các bên phải đáng tin cậy, "Reliable Broadcast" giúp chúng ta thực hiện điều đó.