Setup máy Mac cho developer trong vòng một nốt nhạc

Nếu chỉ cần setup để code những trang static cơ bản, thì chỉ cần Chrome và Notepad là đủ :smile:, tuy nhiên mình làm việc khá nhiều với các build script, build tools và terminal nữa, việc setup máy sẽ phức tạp hơn tí.