Clean code với Functional Validator Pipeline

Khi đối mặt với nhiều thay đổi về requirements hoặc khi ứng dụng ngày càng mở rộng, logic của các đoạn code validation có thể là một cơn ác mộng thật sự.